ຂ່າວດີ !! ຂ່າວດີ !! ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (07-12-2018)

ຂ່າວດີ !! ຂ່າວດີ !!
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ເປີດໜ່ວຍບໍລິການໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການ:
– ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ 2 ນະຄອນປາກເຊ ວັນທີ 10/12/2018
– ໜ່ວຍບໍລິການ ໂນນສະຫວ່າງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 10/12/2018
– ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ປາກຊ່ອງ ວັນທີ 12/12/2018
—————————————————————–
ພ້ອມດ້ວຍຮັບຂອງລາງວັນໃໝ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປີດບັນຊີໃໝ່ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການອື່ນໆ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ໂທ:
031 215148, ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ 2 ນະຄອນປາກເຊ
031 211178, ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ປາກຊ່ອງ
021 463260, ໜ່ວຍບໍລິການ ໂນນສະຫວ່າງ