ຕູ້ ATM

ຕູ້ເອທີເອັມ (ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ)

 • ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1
 • ທາດຂາວ
 • ຫນ້າທະນາຄານສຳນັກງານໃຫຍ່
 • ຫນ້າປ້ຳນ້ຳມັນສີໄຄ
 • ຫນ້າວັດຈັນ
 • ຫນ້າສະຖານນີລົດເມສາຍໄຕ້
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການທາດຫລວງ
 • ຫນ້າສຳນັກງານໃຫຍ່ທະນາຄານການຄ້າ
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການສີໄຄ
 • ດ້ານໜ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ
 • ຫນ້າເດີນເຕະບານເຈົ້າອານຸວົງ
 • ຫນ້າໂຮງງານນ້ຳສີ TOA
 • ຫນ້າໂຮງງານຢາສູບ
 • ຫນ້າໂຮງງານເຈັຍລະໃນເພັດ
 • ຫນ້າໂຮງງານໂຕກຽວຄອຍ
 • ໂຮງໝໍ 150 ຕ່ຽງ
 • ຫນ້າໂຮງຫມໍເສດຖາທິລາດ
 • ຫນ້າໂຮງຮຽນສຸກສະຫວັດ
 • ຫນ້າໂຮງຮຽນເຄວີນ
 • ຫນ້າໂຮງແຮມມີໂຊກອິນ
 • ຫນ້າໂຮງແຮມລາວພຣາຊ່າ
 • ຫນ້າໂຮງແຮມເມີຄຽວ
 • ເຊັນເຕີພ້ອຍ
 • ໂສກປາຫລວງ
 • ຫນ້າລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມ(ສຳນັກງານໃຫຍ່ສາຍລົມ)
 •  

ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງບໍ່ແກ້ວ)

 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການ ຕົ້ນເຜິ່ງ
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການ ຫ້ວຍຊາຍ
 •  

ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ)

 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການປາກຊັນ

ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງຫລວງພະບາງ)

 • ຕະຫລາດມືດ
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການຫລວງພະບາງ
 • ຫນ້າໄປສະນີຫລວງພະບາງ
 • ຫນ້າຮ້ານອາຫານໂກໂກນັດ
 • ຫນ້າໄຮບາ
 • ຫນ້າວັດແສນ
 • ຫນ້າຮ້ານນວດສາຍຟ້າ
 • ຫນ້າໂຮງແຮມຊະນະບູນ

ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)

 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການສະຫວັນນະເຂດ
 • ສະຫວັນເວກັດ 1
 • ສະຫວັນເວກັດ 2

ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງວຽງຈັນ)

 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການວັງວຽງ
 • ຫນ້າຮ້ານອາຫານເງີນພານິດ
 • ຫນ້າໂຮງແຮມຣຸ່ງນະຄອນວຽງ

ຕູ້ເອທີເອັມ (ໄຊຍະບູລີ)

 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການ ໄຊຍະບູລີ

ຕູ້ເອທີເອັມ (ອຸດົມໄຊ)

 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການ ອຸດົມໄຊ

ຕູ້ເອທີເອັມ (ຫລວງນ້ຳທາ)

 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການ ຫລວງນ້ຳທາ
 •  

ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງຈຳປາກສັກ)

 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການປາກເຊ
 •  

ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງຄຳມ່ວນ)

 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການຄຳມ່ວນ