ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ JDB ແລະ ບໍລິສັດ ອີໂວ ຈຳກັດ ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ “ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານທຸລະກິດ”

🔵 ໃນວັນພຸດ ທີ 25 / 5 / 2022 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ JDB ແລະ ບໍລິສັດ ອີໂວ ຈຳກັດ ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ “ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານທຸລະກິດ”
🔵 ການທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນຜ່ານJDBການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ ແລະ ຮັບຊຳລະQRຜ່ານ Yes pay
🔵 ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນການໃຫ້ສິດທີ່ພິເສດແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານ JDB ໃນການຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ ໃນການຊື້ສິນຄ້າຈາກທາງອີໂວ
🔵 ເຊິ່ງໄດ້ມີການໂອ້ລົມຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າທັງ 2 ຝ່າຍໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຫຼາຍທີ່ສຸດ
———————-
📞 Call Center: 1499
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos
Tiktok : jdbbanklao
Youtube: jdbbanklao