ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ລະຫວ່າງ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ (APB) ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຈຳກັດ (JDB)

ໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2023 ຜ່ານມາ, ທີ່ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ລະຫວ່າງ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ (APB) ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຈຳກັດ (JDB)
ຄູ່ຮ່ວມມືທັງສອງຝ່າຍ ຕົກລົງຮ່ວມມືກັນທາງດ້ານການໃຫ້ບໍລິການ, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນບັດ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຕ່າງໆຮ່ວມກັນ ດັ່ງນີ້:
1. ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີຮ່ວມມືໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະພັດທະນາການເປັນຕົວແທນສະມາຊິກ BIN SPONSORSHIP ບັດສາກົນ VISA ເຊື່ອມຕໍ່ ກັບ ທະນາຄານ JDB ແລະ APB.
2. ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີຮ່ວມມື ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການເປັນຕົວແທນການບໍລິການອອກບັດສາກົນ VISA ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ JDB ແລະ APB.
3. ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີຮ່ວມມືໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ QR Payment, EDC ແລະ Playments Plastform ເພື່ອຮອງຮັບການຊຳລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງ ທະນາຄານ JDB ແລະ APB.
4. ທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມມືໃນການໂຄສະນາ, ປະຊາສຳພັນ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳດ້ານການຕະຫຼາດຮ່ວມກັນເພື່ອສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຂອງທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.
5. ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີຮ່ວມມືໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນດ້ານແນວທາງຕ່າງໆກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງກັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໃນອະນາຄົດ.
———————-
📞 Call Center: 1499
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos
Tiktok : jdbbanklaos
Youtube: jdbbanklaos