ບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ

ວັດຖຸປະສົງ:

ເປັນການ​ທ້ອນ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນຕອບ​ແທນ​ຈາກ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ສູງ, ​ໂດຍ​ມີ​ ໄລຍະ​ເວລາ​ກຳນົດ​ທີ່​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ໄດ້​ຕາມ​ຄວາມເໝາະ​ສົມ​ຂອງ​ທ່ານ​ ເຊັ່ນ: ​3 ​ເດືອນ, 6​ ​ເດືອນ, 9​ ​ເດືອນ, 12 ​ເດືອນ, 18 ​ເດືອນ, 24 ​ເດືອນ, 36 ​ເດືອນ, 48 ​ເດືອນ ແລະ 60 ​ເດືອນ.​ເຖິງ​ກຳນົດ​ຈື່ງ​ສາມາດ​ຖອນ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ຝາກຕົ້ນທຶນ ​ແລະ​ ດອກ​ເບ້​ຍ​ໄດ້.

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ທ່ານ​​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ຕອບ​ແທນ​ຈາກດອກ​ເບ້​ຍສູງ.
 • ສາມາດ​ໃຊ້​ເງິນ​ໃນ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຫຼັກ​ປະກັນ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ສິນ​ເຊື່ອ.
 • ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີເພື່ອເອົາດອກເບ້ຍເປັນລາຍເດືອນໄດ້ ເຊິ່ງຕົ້ນທຶນຕ້ອງຄົບກຳນົດຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ກຳນົດໄວ້.
 • ສາມາດ​ຕິດຕາມ​ດອກ​ເບ້​ຍ​ ແລະ ​ຍອດ​ເງິນ​ຜ່ານ​ລະບົບ Internet Banking.
 • ໃຊ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ໃນ​ການ​ອອກ​ບັດ Credit VISA.

 

ສະກຸນເງິນຝາກ:

 • ກີບ
 • ບາດ
 • ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະລັດ​
 • ຢວນ

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍ:

 

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 1. ວົງເງິນຝາກມີກຳນົດ ຂັ້ນຕ່ຳ ສຳຫລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ 2,000,000 ກີບ ຫຼື 300 ໂດລາ ຫຼື 10,000 ບາດ; ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນຈັດຕັ້ງ
  20,000,000 ກີບ ຫຼື 3,000 ໂດລາ ຫຼື 100,000 ບາດ; ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ຢູ່ລາວ 50,000 ໂດລາ ຫຼື 1,500,000 ບາດ.
 2. ຖ້າຖອນເງິນຝາກມີກຳນົດກ່ອນກຳນົດ ບໍ່ຮອດ 3 ເດືອນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ ຫຼື ກາຍ 3 ເດືອນ ແຕ່ບໍ່ຮອດກຳນົດ ຈະຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຍັດ ແລະ ເກັບຄ່າທຳນຽນ 120,000 ກີບ ຫຼື 15 ໂດລາ ຫຼື 500ບາດ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາດອກເບ້ຍນີ້ ນຳໃຊ້ໄດ້ສະເພາະລູກຄ້າທີ່ເປັນຄົນລາວ.