ບັດນັກຮຽນ – ນັກສຶກສາ


ລັກສະນະບັດ ນັກຮຽນ-ກັນສຶກສາ:
ໃຊ້ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM, ໃຊ້ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ຕາມຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ທີ່ມີກາໂລໂກຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ທົ່ວປະເທດ ພ້ອມຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ ເມື່ອໃຊ້ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ກັບທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ເປັນບັດ ATM ທົ່ວໄປ ທີ່ເໝາະສໍາຫຼັບສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ຕ້ອງການ ຄວາມສະດວກສະບາຍ ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ສ່ຽງກັບການທອນເງິນ ປະຢັດເວລາໃນການເກັບຄ່າຮຽນນໍານັກສຶກສາ.
ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:
 • ສາມາດໃຊ້ແທນເງິນສົດ;
 • ຖອນເງິນສົດໄດ້ທີ່ຕູ້ ATM ຂອງ ທຄຮ ທຸກຈຸດທົ່ວປະເທດ;
 • ຊໍາລະຄ່າຮຽນ ຫຼື ໃຊ້ຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດຕາມຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ແລະ ສາມາດຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກບາງຮ້ານຄ້າ 5-20%.
 • ບັດສາມາດຖອນເງິນສົດ​​ໄດ້​ສຸງສຸດ 5.000.000 ກີບ/ມື້.
 • ໃຊ້ເປັນບັດ ID ນັກສຶກສາ.
ຄ່າທໍານຽມ:
 • ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ​ລາຍ​ເດືອນ: 2.000 ກີບ​/​ເດືອນ (24.000 ກີບ/ປີ).
 • ​ເຮັດແບບບັດ, ອອກ​ບັດ, ສະ​ກີ​ນບັດ 10.000 ກີບ/ບັດ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ;
 • ເອກະສານໃບສະໝັກ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport);
 • ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ຂັ້ນຕ່ຳ 50.000 ກີບ, ເງິນຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີຂັ້ນຕ່ຳ 10.000 ກີບ;
 • ໝາຍ​ເຫດ: ຄ່າ​ທໍານຽມບໍລິການ​ອື່ນໆ ​ແມ່ນ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ບັດ ATM General ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

ກາລຸນາພົວພັນ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການ ທົ່ວປະເທດ ໂທ: 021 213531-6 ຕໍ່ 419.