ໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM

ວັດຖຸປະສົງ:

ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນໃນ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ​ຈາກ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານໄປ​ຫາ​ບັນຊີອື່ນ​ທີ່​ເປັນ​​ບັນຊີເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ​ຢູ່ ທຄຮ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ, ວ່ອງ​ໄວ ແລະ​ ປອດ​ໄພ​ດ້ວຍ​​ເຄື່ອງຕູ້ ATM ຂອງ​ທະນາຄານ ທຄຮ.


ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ
:

  • ສະດວກ ພຽງ​ແຕ່​ທ່ານ​ນໍາໃຊ້​ບັດ ATM ຂອງ ທຄຮ.
  • ປະຢັດ​ເວລາ.
  • ໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ເສຍຄ່າທໍານຽມຄັ້ງລະ 5.000 ກີບ.
  • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ຜ່ານ​ຕູ້ ATM ຂ​ອງ ທຄຮ ທຸກຈຸດທົ່ວປະເທດ.
  • ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ສູງ​ສຸດບໍ່ຈຳກັດ.
  • ຜູ້​ຮັບ​​ເງິນປາຍທາງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທັນທີ.
  • ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.


ສະກຸນເງິນ​

ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນເງິນ​​​ໄດ້​ດ້ວຍສະກຸນເງິນ​:

  • ສະກຸ​ນ​ເງິນກີບ ຫາ ສະກຸ​ນ​ເງິນກີບ.
  • ສະກຸ​ນ​ເງິນບາດ ຫາ ສະກຸ​ນ​ເງິນບາດ.
  • ສະກຸ​ນ​ເງິນໂດ​ລາສະຫະລັດ ຫາ ສະກຸ​ນ​ເງິນໂດ​ລາສະຫະລັດ.


ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ
:

ທຸກທ່ານທີ່ນໍາ​ໃຊ້ບັດ ATM ຂອງທະນາຄານ ທຄຮ