ໂອນເງິນຜ່ານລະບົບ NPS

ວັດຖຸປະສົງ:

ລູກຄ້າທຸກທ່ານ ສາມາດໂອນເງິນດ້ວຍການນຳໃຊ້ລະບົບ NPS ເຊິ່ງຕ້ອງໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຈະສະດວກໃນການໂອນເງິນໄດ້ທົ່ວປະເທດ ແລະ ໂອນເງິນໄດ້ທຸກທະນາຄານ.

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

  • ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ​ ວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ;
  • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​​ເງິນສົດ ຫຼື​ ຫັກ​ຈາກ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານທີ່ຢູ່ ທຄຮ;
  • ຜູ້​ຮັບ​​ເງິນປາຍທາງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທັນທີ;
  • ມີຄວາມ​ປອດ​ໄພສູງ.

ສະກຸນເງິນ:

  • ກີບ
  • ບາດ ​
  • ໂດ​ລາສະຫະລັດ