ໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດດ້ວຍລະບົບ SWIFT

ວັດຖຸປະສົງ:

ບໍລິການໂອນເງິນ ລະຫວ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເພື່ອຊຳລະສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ, ຄ່າການສຶກສາ,  ຄ່າປີ່ນປົວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນທົ່ວໂລກ,​ ເປັນການບໍລິການທີ່ສະດວກສະບາຍ, ວອງໄວ ​ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ໂດຍທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ທີ່ທຸກໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທຄຮ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ໂອນເງິນໄປທຸກທະນາຄານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ;
 • ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ຫຼາຍສະກຸນເງິນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ;
 • ສາມາດໂອນເງິນສົດ ຫຼື ຫັກຈາກບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງລູກຄ້າໄດ້.

ກໍລະນີການໂອນເງິນ:

 • ຜູ້ມາໂອນເງິນ ຕ້ອງມີ ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (ບໍ່​ໝົດ​ອາຍຸ);
 • ຊື່​ ​ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູ້​ຮັບ​ເງິນປາຍທາງ;
 • ລະ​ບຸທີ່ຢູ່ ​ເມືອງ ​ແລະ ປະ​ເທດ ​ຂອງຜູ້ຮັບເງິນປາຍທາງ;
 • ມອບເງິນຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການໂອນ.

ກໍລະນີການຮັບເງິນ:

 • ສຳລັບທຸກທ່ານທີ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ ທຄຮ ກໍ່ສາມາດຮັບເງິນໂອນໄດ້ແບບງ່າຍໆ ຜ່ານລະບົບ Swift;
 • ຜູ້​ມາຮັບ​ເງິນ ຕ້ອງ​ມີ​ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (ບໍ່​ໝົດ​ອາຍຸ);
 • ໝາຍເລກອ້ງອີງ (Reference Number);
 • ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູ້ສົ່ງເງິນ ແລະ ປະເທດຕົ້ນທາງ;
 • ລະບຸຈໍານວນເງິນທີ່​ຕ້ອງ​ຮັບ.

ໝາຍເຫດ: ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ບັນດາລາຍຊື່ ”ທະນາຄານຕົວແທນ“ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ:


ດາວໂຫຼດບັນດາລາຍຊື່ ”ທະນາຄານຕົວແທນ“ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

ສະກຸນເງິນ:

 • ກີບ
 • ບາດ
 • ໂດລາສະຫະລັດ
 • ຢູ​ໂຣ
 • ໂດ​ລາ​ສິງກະ​ໂປ
 • ໂດ​ລາ​ຮົງ​ກົງ
 • ໂດ​ລາ​ອົດສະຕາ​ລີ
 • ​ໂດ​ລາ​ກາ​ນາ​ດາ
 • ​​ເຢັນ​
 • ປອນ
 • ອື່ນໆ …

ຄ່າທໍານຽມ:

ເສຍຄ່າທໍານຽມຕາມ ທຄຮ ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 1. ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ: ພຽງແຕ່ທ່ານ ​ມີປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ ຫຼື ບັດປະ​ຈຳ​ຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ​(​ບໍ່​ໝົດ​ອາຍຸ); ປະກອບຂໍ້ມູນການໂອນເງິນ ຖືກຕ້ອງຕາມແບບຟອມຂອງ ທຄຮ.
 2. ສໍາລັບບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ: ພຽງແຕ່ທ່ານ ມີ​ໜັງສືຜ່ານແດນ ພ້ອມກັບ​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າ ສປປ ລາວ (​ບໍ່​ໝົດ​ອາຍຸ); ປະກອບຂໍ້ມູນການໂອນເງິນ ຖືກຕ້ອງຕາມແບບຟອມຂອງ ທຄຮ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

ກະລຸນາພົວພັນ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການ ໃນທົ່ວປະເທດ ໂທ: +856 21 213531 – 6 ຫຼື +856 21 241843  ຫຼື ແຟັກ: +856 21 213530 ຫຼື ທ່ານສາມາດກວດຈາກຈຸດບໍລິການ SWIFT ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ: www.swift.com ເພື່ອ:

 1. ຊອກຫາຈຸດບໍລິການໃກ້ບ້ານທ່ານ;
 2. ກວດເບິ່ງຄ່າທຳນຽມການໂອນເງິນໄປທົວໂລກ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ;
 3. ກວດເບິ່ງທາງເລືອກໃນການຮັບເງິນທີ່ມີໃນແຕ່ລະປະເທດ.