ຝຶກອົບຮົມໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມ​​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ສໍາລັບ ​ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍບໍລິການ (10-14 ທັນວາ 2018) ( 11-12-2018 )

ຝຶກອົບຮົມໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ (10-14 ທັນວາ 2018)

ທ່ານ ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

  • ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງໃນການຄັດເລືອກ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເປີດບັ້ນຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານ ຕິດພັນກັບລະບຽບການ,ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ກ້າວໄປກັບ Technology
  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການ/ໜ່ວຍບໍລິການ/ບຸດບໍລິການ: ອົງກອນ (ຜູ້ບໍລິຫານ), ທຸລະກິດຂອງອົງກອນ, ລູກຄ້າ, ບຸກຄົນທົວໄປ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ພະນັກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອື່ນໆ.

ນັກສໍາມະນາກອນ ທີ່ມາຈາກທົ່ວປະເທດ ມີ 41 ຄົນ ທີ່ຖຶກຄັດເລືອກເຂົ້າຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງເປັນຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການ/ ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ບຸດບໍລິການ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃນການບໍລິຫານ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງທະນາຮ່ວມພັດທະນາ ໃຫ້ກ້າວໜ້າ ທັນຍຸກທັນສະໄໝ ກ້າວສູ່ຍຸກ Digital Banking ເທື່ອລະກ້າວ, ເຊິ່ງການຝຶກອົບ ຈະໄດ້ດໍາເດີນໄປເປັນເວລາ 5 ວັນ.