ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ App JDB Yes mobile banking

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ App JDB Yes mobile banking ໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້
ສະດວກສະບາຍ ໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນ

-ສຳລັບ ios : goo.gl/eujB3b
-ສຳລັບ Andriod :goo.gl/kL22x1

(ຮອງຮັບ ios 10 ຂື້ນໄປ ແລະ Android 4.4 ຂື້ນໄປ)
—————————————–
# JDB Yes # ພຽງແຕ່ຄິດຊິວິດກໍ່ເໜືອກວ່າ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການຕິດຕັ້ງ ໂທ: 1499