ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (LDB)

ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
ລະຫວ່າງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (LDB)
ໃນວັນທີ 03 ກັນຍາ 2020

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຮ່ວມມືກັນ ໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ເຊັ່ນວ່າ: ຖອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ ATM, ໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ ATM ແລະ ຊໍາລະສະສາງຜ່ານ EDC ຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ 02 ທະນາຄານ
ໃຫ້ກຽດລົງນາມໃນສັນຍາໄດ້ແກ່ ທ່ານ ວິໄລ ສີພະພອນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ JDB ແລະ ທ່ານ ປອ ອາຄົມ ປຣະເສີດ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ LDB
ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໃນພິທີເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ແກ່ ທ່ານ ສຸລິສັກ ທໍານຸວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ, ຕາງໜ້າຈາກກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບໍລິສັດ LAPNet,
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການທັງສອງທະນາຄານ