ຫນ່ວຍບໍລິການ ຫນອງດ້ວງ ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ

ຫນ່ວຍບໍລິການ ຫນອງດ້ວງ ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ
ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
ພ້ອມກັບໂປຣໂມຊັນ ແລະ ຂອງແຈກຢ່າງຫູວງຫຼາຍຈາກ JDB
—————————–
Promotion
🔵 ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ 300,000 ກີບ ພ້ອມອອກບັດ ATM ຮັບບິກ 1 ກ້ານ.
🔵 ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ 500,000 ກີບ ພ້ອມອອກບັດ ATM ຮັບຈອກ 1 ຄູ່
🔵ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ 1,000,000 ກີບ ພ້ອມອອກບັດ ATM ຮັບຄັນຮົ່ມ 1 ຄັນ
🔵 ຝາກປະຈຳ ຕາມເງື່ອນໄຂ 2,000,000 ກີບ ຂຶ້ນໄປ ຮັບຄັນຮົ່ມ 1 ຄັນ
🔵 ໃຊ້ບໍລິການ ຊື້ປະກັນໄພທຸກປະເພດ ຮັບບິກ 1 ກ້ານ
🔵 ໃຊ້ບໍລິການ MoneyGram ຮັບບິກ 1 ກ້ານ
👉 ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2021 – 25 ມິຖຸນາ 2021
————————–———
📞 Call Center: 1499
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos