JDB Yes Mobile Banking ອັບເດດໃໝ່ ທັນສະໄໝ ໃຊ້ງານງ່າຍ ສະດວກ ສະບາຍ

🔵JDB Yes Mobile Banking ອັບເດດໃໝ່ ທັນສະໄໝ ໃຊ້ງານງ່າຍ ສະດວກ ສະບາຍ
🔵ມາພ້ອມກັບໜ້າຕາ ແລະ ລູກຫຼິ້ນຟີດເຈີໃໝ່ທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍທຸກຟັງຊັນ
1. QR Code:
• ຕອບສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ດ້ວຍ ການ Scan QR YESPAY
• ຍັງສາມາດສ້າງຮູບແບບ QR Code ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງເພື່ອຄວາມແມ່ນຢຳໃນການຊຳລະເງິນ
• ສາມາດສ້າງຮູບແບບ QR Code ຂອງຕົນເອງ, ພ້ອມລະບຸຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການ.
• ສາມາດຮອງຮັບການສະແກນ QR Code ຂ້າມທະນາຄານ
2. ການຊຳລະ:
• ສາມາດຊຳລະພັນທະອາກອນ ປີ 2022 ຜ່ານແອັບ JDB Yes ໄດ້ແລ້ວ
• ຊຳລະຄ່ານ້ຳ-ຄ່າໄຟ, ຄ່າເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ຄ່າອິນເຕີເນັດ, ຄ່າໂທລະສັບ
3. ລະບົບທັນສະໄໝ:
• ມີລະບົບຄວາມປອດໄພໃນການເຂົ້າໃຊ້ງານ, ເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການເຂົ້າລະບົບດ້ວຍການສະແກນນິ້ວມື ແລະ Face ID
4. ບໍລິການໂອນເງິນ:
• ສາມາດໂອນເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານ JDB ດ້ວຍເລກບັນຊີ ແລະ ເບີໂທລະສັບໃນຟັງຊັ່ນດຽວກັນ
• ສາມາດໂອນຂ້າມທະນາຄານໄດ້ເຖິງ 7 ທະນາຄານໂດຍຜ່ານເລກບັນຊີ
5. ບໍລິການບັດ:
• ສາມາດລັອກບັດ-ປົດລັອກບັດ ATM ຫຼື ບັດ VISA ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ຜ່ານແອັບ JDBYES
• ສາມາດຊຳລະບັດ VISA ຜ່ານແອັບ JDBYES ໄດ້
• ສາມາດກວດລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງການນຳໃຊ້ບັດ VISA ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.
6. ບໍລິການອື່ນໆ:
• ສາມາດອັບເດດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໂປຣໂມຊັ່ນຜ່ານແອັບ
• ສາມາດກວດເຊັກທີ່ຕັ້ງຕູ້ ATM ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການໄດ້ທົ່ວປະເທດ
🔵ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຍອດເງິນໃນບັນຊີ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນຂອງລູກຄ້າອີກດ້ວຍ. ທັງໝົດນີ້ທ່ານສາມາດສັ່ງການໄດ້ດ້ວຍປາຍນິ້ວຂອງທ່ານຜ່ານແອັບ JDB Yes.
🔷 ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປອັບເດດແອັບ JDB Yes ໄດ້ແລ້ວທີ່ App store, Play Store ແລະ App Gallery
🔷 ເວີຊັນໃໝ່ ທັນສະໄໝຂື້ນກວ່າເກົ່າ ມາພ້ອມສີສັນຟີດເຈີທີ່ໂດດເດັ່ນ
🔷 ໃຊ້ງານງ່າຍ ສະດວກ ສະບາຍ
🔷 JDB Yes Mobile Banking ທະນາຄານເທິງມືຖື
————————
ສາມາດດາວໂຫຼດ APP ແລະ ຕິດຕັ້ງເອງ
ຜ່ານທາງ App store, Play store ແລະ Huawei AppGallery
📌ສຳລັບ ios : goo.gl/eujB3b
📌ສຳລັບ Andriod : goo.gl/kL22x1
📌ສຳລັບ HUAWEI : https://bit.ly/30px4IM
———————-
📞 Call Center: 1499
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos
Tiktok : jdbbanklao
Youtube : jdbbanklaos