ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳ ວັນທີ: 2022-08-15 09:25:41
ວັນທີ :
CURRENCY/KIP BUYING RATES SELLING RATES
Bank Note T/C,S/B,T/T T/C,S/B,T/T Bank Note
USD 15,211 15,211 15,237 15,235
THB 435.75 435.75 439.02 439.02
GBP 17,378 17,378 17,726 17,724
CAD 11,085 11,085 11,307 11,305
AUD 10,458 10,458 10,667 10,665
JPY 109 109 111.18 110.98
EUR 15,038 15,038 15,151 15,149
SGD 10,536 10,536 10,747 10,745
HKD 1,917 1,917 1,955 1,953
CHF 14,663 14,663 14,956 14,954
NZD 9,033 9,033 9,214 9,212
DKK 2,018 2,018 2,058 2,056
SEK 1,434 1,434 1,462 1,460
NOK 1,525 1,525 1,555 1,553
CNY 2,144 2,144 2,186 2,184
BND 10,750 10,750 10,965 10,963