JDB ເປີດໜ່ວຍບໍລິການ ເຕ່ 2 ບ້ານນາຄໍາ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນວັນທີ່ 4 ເມສາ 2022 ທີ່ບ້ານນາຄໍາ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ໄດ້ມີພິທີເປີດໜ່ວຍບໍລິການ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເຊີ່ງປະຈຸບັນ JDB ມີໜ່ວຍບໍລິການທັງໝົດ 64 ໜ່ວຍບໍລິການ.

ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ວິໄລ ສີພະພອນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ທະນາຮ່ວມພັດທະນາ ມີຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ , ຕະຫຼອດ ພະນັກງານ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ພິທີໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການບາສີສູ່ຂວັນ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ເພື່ອຄວາມເປັນສີລິມຸງຄຸນ ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນໜ່ວຍບໍລິການ ເຕ່ 2 ເຊີ່ງເປັນໜວຍບໍລິການໃໝ່ ເປັນຕືກ 5  ຊັ້ນ ໂອ້ໂຖງ ຕົບແຕ່ງສວຍງາມ, ພາຍໃນຕຶກປະກອບມີ: ພະແນກສູນບັດ, ພະແນກການຕະຫຼາດ, ບໍລິສັດ Lao IT Dev, ບໍລິສັດ bitqik, ບໍລິສັດວຽງຈັນປະກັນໄພ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ທັນສະໄໝແບບຄົບວົງຈອນ ເພີ້ມທາງເລືອກໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໃນການເຮັດທຸລະກຳດ້ານການເງິນ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດເລືອກໃຊ້ພະລິດຕະພັນດີໆ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ໄດ້ປັບປຸງ ວຽກງານການບໍລິການ ໃຫ້ເປັນທີ່ປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າທຸກລະດັບ.

 

ຈາກກນັ້ນ ທາງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ກໍໄດ້ຢ້ຽມຊົມ ໜ່ວຍບໍລິການ ເຕ່ 2 ເຊີ່ງເປັນສໍານັກງານທີ່ສ້າງຂື້ນໃໝ່, ມີຄວາມງົດງາມ ໂອ້ໂຖງ ສະດວກສະບາຍ.  ທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ໃຫ້ກຽດນໍາໃຊ້ບໍລິການ ໜ້າຄາວເຕີ ເປັນຄົນທໍາອິດ ເພື່ອເປັນການເອົາໂຊກເອົາໄຊ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ.

ບໍລິການທາງດ້ານເງິນ  ແບບຄົບວົງຈອນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ໄດ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ, ໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ສະດວກສະບາຍ ໃນການໂອນເງິນຊໍາລະ ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ການບໍລິການຝາກເງິນ, ການຖອນເງິນ ແລະ ການໂອນເງິນ, ຊໍາລະສະສາງ ພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດບໍລິການຕູ້ ATM Pool ຜ່ານລະບົບ LAPNet ແລະ ອື່ນໆ ພາຍໃຕ້ການຄູ້ມຄອງຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງຮູດບັດ ( EDC )  QR Code, ບັດ ATM, VISA, Master Card, UPI  JDB Yes, Internet Banking, Online Statement, ຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ, ນ້າປະປາ ແລະ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຜູ້ປະກອບການຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ບໍລິສັດທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງປະເທດ, ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ SME. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ໃຫ້ສິນເຊື່ອ ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ,  ກໍາມະກອນທົ່ວໄປ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ໂດຍເປີດບັນຊີຜ່ານທະນາຄານ ເພື່ອຕອບສະໜອງແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວອິກດ້ວຍ.