ເງິນກູ້ເພື່ອລັດຖະກອນ (Officer Loan)

ເງິນກູ້ລັດຖະກອນ
✔️ ກູ້ງ່າຍ….ບໍ່ຕ້ອງມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
✔️ ສາມາດກູ້ໄດ້ສູງສຸດ 15 ເທົ່າ ຂອງເງິນເດືອນ
✔️ ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມ 3 ປີ
——————————————
📞 ສອບຖາມຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອໂທ: 021 253456
🌐 www.jdbbank.com.la
LINE: @jdbbank
IG: jdbbankofficial