ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການກັບ JDB

ຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຊຳລະເງິນຜ່ານ QR YESPAY ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5%-10%