ເງິນຝາກປະຈຳຮັບດອກເບ້ຍພິເສດສູງເຖິງ 8% ຕໍ່ປີ

📌ຝາກເງິນກັບ JDB ຮັບດອກເບ້ຍສູງເຖິງ 8% ຕໍ່ປີ 🎉
(ສະເພາະສະກຸນເງິນໂດລາເທົ່ານັ້ນ)
🔵 ຍິ່ງຝາກຫຼາຍຍິ່ງຮັບຫຼາຍ ກັບອັດຕາດອກເບ້ຍສຸດພິເສດຈາກ JDB ຢ່າລືມພາກັນມາຝາກເງິນ ຫຼື ທ້ອນເງິນກັບ JDB ເດີ
(ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທະນາຄານໄດ້ວາງອອກ)
👉 ຂະຫຍາຍເວລາ ເຖິງ 31 ມິຖຸນາ 2023
———————-
📞 Call Center: 1499
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos
Tiktok : jdbbanklao
Youtube: jdbbanklaos