ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ ຮັບດອກເບ້ຍໂບນັສ

🔵 ໂຄງການສຸດພິເສດຈາກ JDB “ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ ຮັບດອກເບ້ຍໂບນັສ !!”
🔵 ເປີດບັນຊີຝາກປະຈຳ ກັບ JDB ມື້ນີ້ ຮັບດອກເບ້ຍໂບນັສໄປເລີຍ !!💵
————————–
📌 ຝາກປະຈຳກັບ JDB ຕາມເງື່ອນໄຂຮັບດອກເບ້ຍໂບນັສເພີ່ມສູງສຸດ6ເດືອນ ເມື່ອຝາກຄົບກຳນົດ
📍 ຝາກປະຈຳ 1ປີ ຮັບດອກເບ້ຍໂບນັສ 1ເດືອນ
📍 ຝາກປະຈຳ 2ປີ ຮັບດອກເບ້ຍໂບນັສ 2ເດືອນ
📍 ຝາກປະຈຳ 3ປີ ຮັບດອກເບ້ຍໂບນັສ 3ເດືອນ
📍 ຝາກປະຈຳ 4ປີ ຮັບດອກເບ້ຍໂບນັສ 4ເດືອນ
📍 ຝາກປະຈຳ 5ປີ ຮັບດອກເບ້ຍໂບນັສ 6ເດືອນ
ໝາຍເຫດ: ສະເພາະກຸນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ
🔵 ທີ່ສຳຄັນ ຖ້າຝາກປະຈຳຄົບຕາມເງື່ອນໄຂດຽວກັນກັບໂຄງການແຈກໂຊກໃຫຍ່ ກໍ່ຍັງມີສິດລຸ້ນລົດໃຫຍ່ນຳເດີ
🔵 ຢ່າລືມຮີບຟ້າວພາກັນມາເປີດບັນຊີຝາກປະຈຳກັບ JDB ຫຼາຍໆເດີ
🔵 ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເປີດບັນຊີໄດ້ທີ່ໜ່ວຍບໍລິການທົ່ວປະເທດ
———————-
📞 Call Center: 1499
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos
Tiktok : jdbbanklao
Youtube : jdbbanklaos