🎉ຝາກເງິນກັບ JDB ຮັບດອກເບ້ຍສູງ ແລະ ລຸ້ນຮັບລາງວັນອີກຢ່າງລວງຫຼາຍ

🎉ຝາກເງິນກັບ JDB ຮັບດອກເບ້ຍສູງ ແລະ ລຸ້ນຮັບລາງວັນອີກຢ່າງລວງຫຼາຍ
🔵 ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍສູງເຖິງ 8%
🔵 ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍໂບນັສສູງເຖິງ 6ເດືອນ
🔵 ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຄູນ2
🔵 ລຸ້ນຮັບໂທລະສັບມືຖື Iphone 14 Pro max ແລະ ກິບເຊັດຈາກ JDB
🔵 ລຸ້ນຮັບລາງວັນລົດໃຫຍ່ຈາກ JDB
———————-
📞 Call Center: 1499
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos
Tiktok : jdbbanklaos
Youtube: jdbbanklaos