JDB ແຈກໂຊກໃຫຍ່ ຍີ່ງໃຫຍ່ອະລັງການ ພາກ 2

JDB ແຈກໂຊກໃຫຍ່ ຍີ່ງໃຫຍ່ອະລັງການ ພາກ 2 !!!!!!!
ເປີດບັນຊີກັບ JDB ຕາມເງື່ອນໄຂ ລຸ້ນຮັບ ລົດທັນທີ
———————
📌ເງື່ອນໄຂ
🔵 ຝາກປະຈຳ 3 ປີ 50,000,000 ກີບ; 5,000 ໂດລາ; 200,000 ບາດ ລຸ້ນຮັບລົດ ລົດ TOYOTA hi-lux REVO (ໝົດເຂດ ເດືອນ 12/2023)
🔵 ຝາກປະຈຳ 4 ປີ 100,000,000 ກີບ; 10,000 ໂດລາ; 400,000 ບາດ ລຸ້ນຮັບລົດ ລົດ TOYOTA All new Fortuner (ໝົດເຂດ ເດືອນ 12/2024)
🔵 ຝາກປະຈຳ 5 ປີ 200,000,000 ກີບ; 30,000 ໂດລາ; 1,000,000 ບາດ ລຸ້ນຮັບຮັບ ລົດ lexus LX570 (ໝົດເຂດ ເດືອນ 12/2022)
👉 ໂອກາດແບບນີ້ຫາຢູ່ໃສບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ເປີດບັນຊີກັບ JDBຕາມເງື່ອນໄຂ ກໍ່ມີສິດລຸ້ນຮັບລົດ ແລ້ວ
🔵 ພຽງເທົ່ານີ້ ໂອກາດເປັນເຈົ້າຂອງລົດງາມໆ ກໍ່ຢູ່ໃນມືທ່ານ ແລ້ວ
———————
🔵 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ໂທ 1499
#ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາເຕີບໃຫ່ຍໄປພ້ອມກັນ
———————-
📞 Call Center: 1499
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos
Tiktok : jdbbanklao