Pro JDB ທ່ຽວລາວ

JDB ທ່ຽວລາວ… ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໄປທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ພັກຜ່ອນຢູ່ໃສ
ກໍ່ສະດວກສະບາຍ.. ຊຳລະສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ຜ່ານ QR YESPAY ຂອງ JDB ໄດ້ທົ່ວປະເທດ.. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງພົກເງິນສົດ.. 🤩
ພ້ອມນັ້ນທ່ານກໍ່ຍັງມີສິດລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນທຸກທ້າຍເດືອນ✔️
🔷ເງື່ອນໄຂ:
1. ສະໝັກນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນບັດທຸກປະເພດຂອງ JDB ເຊັ່ນ:
ບັດ UnionPay, ບັດ VISA Credit ແລະ ບັດ VISA Debit.
2. ດາວໂຫລດ ແລະ ນຳໃຊ້ App JDBYES (ສະເພາະຕິດຕັ້ງໃໝ່)
3. ຮ້ານຄ້າທີ່ເປີດນຳໃຊ້ ການຮັບຊຳລະຜ່ານ YESPAY QR Code.
🔵ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ມີສິດລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນໄດ້ແລ້ວ🎉
📌ເລີ່ມມື້ນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ 25 ທັນວາ 2020 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ
————————
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
📞 Call Center: 1499
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos
TIKTOK: jdbbanklao