Pro UPI Gold

🎉 ຍິ່ງໃຊ້… ຍິ່ງໄດ້ໂຊກ…🎉
ລຸ້ນຮັບທອງຄຳສັນຍາລັກ JDB ທຸກເດືອນ ລວມທັງໝົດ 18 ລາງວັນ ມູນຄ່າສູງເຖິງ 112,500,000 ກີບ !!
ໂຊກໃຫຍ່ແບບນີ້ JDB ມີມາຝາກໃຫ້ກັບລູກຄ້າທຸກຄົນ
————————
ເງື່ອນໄຂ:
👉 ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ບັດ JDB UnionPay Debit ຫຼື Credit ທຸກປະເພດຊຳລະສິນຄ້າ ຫຼື ຊຳລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ຫຼື ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນໄລນ໌ ຄົບ 140,000 ກີບ ຫຼື 15 ໂດລາ ຈະໄດ້ຮັບສິດຊິງໂຊກ 1ສິດ/1 ລາຍການເພື່ອຮັບລາງວັນ.
ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 21/12/2020-31/03/2021 (ຈັບສະຫຼາກທຸກທ້າຍເດືອນ)
————————
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
📞 Call Center: 1499
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos
TIKTOK: jdbbanklao