Promotion ບັດເດບິດສຳລັບນັກສຶກສາ

📣JDB ມີສິ່ງດີໆມາມອບໃຫ້ອີກແລ້ວ 📣
🔵 ຍົກເວັ້ນຄ່າສະໝັກເປີດນຳໃຊ້ບັດ Free🎉
ສຳລັບບັດ Debit 💳 ນັກສຶກສາ ທີ່ໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ
📍ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 01/07/2019 ຫາ 31/12/2019 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ
—————-
📌 ສິດທິພິເສດ:
1️⃣. ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ ໃນ 1 ປີ (ສຳລັບບັດ UnionPay).
📌 ເງື່ອນໄຂ:
1️⃣.​ ເປີດບັນຊີຂັ້ນຕ່ຳ 100,000 ກີບ, 500 ບາດ ຫຼື 10 ໂດລາ.
2️⃣. ບັດປະຈຳໂຕ ຫຼື Passport ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ.
3️⃣. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາທີ່ຈະໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ.
4️⃣. ຕ້ອງມີເອກະສານອ້າງອີງການໄປຮຽນຕໍ່ໃນຕອນເປີດບັດ.
————————–
📞 Call Center: 1499