Promotion ອອກບັດຟຣີ UPI

📢ຂ່າວດີ📢
ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນ
ອອກບັດ UnionPay Debit ✔️ Free ✔️
(ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມສະມາຊິກ)
ເລີ່ມ 01/06/2019 – 30/12/2019 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ
📌ສາມາດອອກບັດໄດ້ທີ່ໜ່ວຍບໍລິການທົ່ວປະເທດ.
————————–
📞 Call Center: 1499