Promotion ແຈກລົດປີທີ່5

📢 JDB ແຈກໂຊກຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ 📢
ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການລຸ້ນໂຊກ 🎉
ພຽງແຕ່ເປີດບັນຊີຝາກປະຈຳ 5 ປີ ກໍ່ມີສິດລຸ້ນຮັບ ”Toyota Landcruiser” 🚗
(ສາມາດຝາກເງິນສະສົມໄດ້ຈົນຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ)
📌ໝົດເຂດ ວັນທີ 30 ເມສາ 2020
————————–————————–——–
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໜ່ວຍບໍລິການ JDB ໃກ້ບ້ານທ່ານ
————————–————————–———–
📞 Call Center: 1499
🌐 www.jdbbank.com.la
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos