Promotion JDB UnionPay

🛍 ຊ໊ອບ – ທ່ຽວ – ກິນ 📌 ສຸດຄຸ້ມຕະຫຼອດປີ✨
ກັບບັດ JDB UnionPay Debit ແລະ Credit
✅ ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10%‼
⚜️ ເງື່ອນໄຂ:
💬 ນຳໃຊ້ບັດ JDB UnionPay ເພື່ອຊຳລະສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ຢູ່ຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ.
💬 ວົງເງິນໃນການຊຳລະຂັ້ນຕ່ຳແມ່ນ 100$/ທຸລະກຳ ຈື່ງຈະສາມາດຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10% ຂອງມູນຄ່ານຳໃຊ້ບັດ ຂອງລູກຄ້າ/ທຸລະກຳ.
💬 ຮັບສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດ 30/ມື້, ສູງສຸດ 48 ຄັ້ງ/ບັດ, ພາຍໃນເວລາຊ່ວງໂປໂມຊັນ.
🌟 ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ເຖິງວັນທີ 29 ທັນວາ 2024‼
#️⃣ ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທະນາຄານກຳນົດ
———————————
🛎 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
📞 Call Center: 1499
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos
Tiktok : jdbbanklaos
Youtube: jdbbanklaos