ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳໄຕມາດ1 ປີ 2024 ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ JDB

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳໄຕມາດ1 ປີ 2024 ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ JDB.

 

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 02 ພຶດສະພາ 2024, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ Joint Development Bank (JDB) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳໄຕມາດ1 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານຜູ້ຖືຮຸ້ນທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ, ທີ່ປຶກສາ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີບັນດາໜ່ວຍບໍລິການຕ່າງແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜ່ານລະບົບ Video Conference. ເຊິ່ງເປັນກຽດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ ທ່ານ ສາຄອນ ຍໍພັນໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ.

 

ຕະຫຼອດການດຳເນີນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການຮັບຟັງການລາຍງານເຖີງຜົນສຳເລັດວຽກງານຫຼາຍໆດ້ານໃນ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ເຊັ່ນ: ດ້ານແຫ່ງທືນ ແລະການນຳໃຊ້ທຶນ JDB ມີຍອດຊັບສິນເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ຈາກປີ 2023; ຈໍານວນເງິນຝາກ ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການໄຕມາດ1 ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 22%; ການສະໜອງສິນເຊື່ອປະຕິບັດໄດ້ 25%; ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດປະຈໍາໄຕມາດ1 ຂອງJDB ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 17% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ2024.

 

ນອກຈາກນີ້ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຍັງໄດ້ສຳເລັດການພັດທະນາບໍລິການໃໝ່ຂື້ນໃນແອັບ JDB Yes Mobile Banking ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເຮັດທຸລະກຳການເງິນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ ເຊັ່ນ: ການສະແກນQR ຊຳລະຄ່າສິນຄ່າ-ຄ່າບໍລິການ ລາວ-ໄທ ໄດ້ 4 ທະນາຄານ ໄດ້ແກ່ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ, ທະນາຄານກຸງໄທ, ທະນາຄານກຸງສີ ແລະ ທະນາຄານກຣຸງເທບ ແລະຍັງໄດ້ສຳເລັດການພັດທະນາ ບໍລິການຈອງປີ້ຍົນ Lao Airline ທັງສາຍການບິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນີ້ JDB ຍັງສຸມໃສ່ການພັດທະນາບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆທີ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຊົມໃຊ້.

 

JDB ເປັນທະຄານທີ່ທັນສະໄໝ ມີຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ Business Partner ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໄດ້ສະໜອງລະບົບການຮັບຊຳລະເງິນ Payment Platformໃຫ້ກັບກຸ່ມທຸລະກິດ ecommerce ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: Dynamic LAO QR, Deeplink Payment, Visa Payment Gateway, Master Card Payment Gateway, UnionPay Payment Gateway, WechatPay ແລະ AliPay.

 

ເພື່ອກ້າວສູ່ ການເປັນສູນກາງຊໍາລະສະສາງ ຫຼື Payment Hub ໃນອາຊຽນ ແລະສາກົນ JDB ໄດ້ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາທະນາຄານໃນຕ່າງປະເທດ. ໃນປະຈຸບັນສາມາດໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ປະເທດ ທົ່ວໂລກ.

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາກົນ ຖືເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ໃໝ່ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີດ້ວຍລະບົບເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນທະໄໝ ປະສານກັບການບໍລິການທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງພະນັກງານ, ສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ກັບທຸກຝ່າຍ ເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮື່ອງ.

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ  ເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນ