ງານເປີດໂຕທະນາຄານຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ແລະ ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ຈຳກັດ

🎉 ຂ່າວດີມາຮອດແລ້ວ! 🎉 ພວກເຮົາພູມໃຈທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກທ່ານຊາບກ່ຽວກັບ ການເປີດຕົວຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃໝ່ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ແລະ ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ຈຳກັດ. 🤝
ເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານປະກັນຊີວິດ ສາມາດເຂົ້າເຖີງໄດ້ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ, ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນລາວ. ພຣູເດັນໂຊລ໌ ດູແລຊີວິດ ເພື່ອອະນາຄົດຂອງທຸກໆຄົນ!
ວິໄສທັດຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນສາມາດມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງສະບາຍໃຈຫາຍຫ່ວງ. ການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ແລະ ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ຈຳກັດ ເປັນອີກໜື່ງບາດກ້າວອັນສຳຄັນເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດດັ່ງກ່າວ ແລະ ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນຢ່າງສຸດໃຈ ທີ່ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ.💪
ທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍ? ທີ່ຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງສະບາຍໃຈຫາຍຫ່ວງໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ ໄປກັບພວກເຮົາ! 💼💰
ເບື້ອງຕົ້ນທ່ານສາມາດເຂົ້າຊື້ໄດ້ທີ່ໜ່ວຍບໍລິການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ສໍານັກງານໃຫຍ່
2. ⁠ໜ່ວຍບໍລິການ ສີໄຄ
3. ⁠ໜ່ວຍບໍລິການ ທົ່ງຂັນຄໍາ
4. ⁠ໜ່ວຍບໍລິການ ດົງໂດກ
5. ⁠ໜ່ວຍບໍລິການ ດອນໜູນ
6. ⁠ໜ່ວຍບໍລິການ ວິວມໍ
7. ⁠ໜ່ວຍບໍລິການ ຈີນາຍໂມ້
8. ⁠ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼວງພະບາງ
ຊຶ່ງທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາພ້ອມໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານປະກັນຊີວິດໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
———————————————————
🎉 Exciting News! 🎉 We are thrilled to announce the launch of our Bancassurance Partnership between Joint Development Bank and Prudential Life Assurance (Lao) Company Limited! 🤝
Our mission is to provide affordable and accessible life insurance solutions for every individual’s future in Laos. For Every Life. For Every Future.
Our shared vision is to ensure that everyone in Laos can lead a worry-free and financially secure life. This partnership with Joint Development Bank and Prudential Life Assurance (Lao) Company Limited is one of the significant steps towards realizing that vision. 💪
Together with Joint Development Bank and Prudential Life Assurance (Lao) Company Limited, we are incredibly excited about the positive impact this partnership will have on the lives of individuals in Laos.
Join us on this journey towards a worry-free and financially secure future! 💼💰
Now available at
1. JDB headquarter
2. Service Unit Sikai
3. Service Unit Thongkhunkham
4. Service Unit Dongdok
5. Service Unit Donnoun
6. Service Unit Viewmall
7. Service Unit Chinaimo
8. Service Unit Luangprabang
———————-
📞 Call Center: 1499
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos
Tiktok : jdbbanklaos
Youtube: jdbbanklaos