ພົວພັນທະນາຄານ
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (ສໍານັກງານໃຫຍ່)
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເລກທີ 82, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ,
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທ: (+856-21)-213531-6
ໂທລະສານ: (+856-21)-213530
ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ
ບູດບໍລິການ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ມໍ2
ບ້ານ ຫັດສະດີ
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: 030 5977364
ໂທລະສານ: (+856-21)-xxxxxxx
ໜ່ວຍບໍລິການ ເກົ່າລ້ຽວ
ບ້ານ ດ່ານຄຳ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-671082
ໂທລະສານ: (+856-21)-671083
ໜ່ວຍບໍລິການ ໂນນສະຫວ່າງ
ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-463261
ໂທລະສານ: (+856-21)-463260
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫລັກ 2 ປາກເຊ
ບ້ານ ແກ້ວສຳພັນ
ເມືອງ ນະຄອນປາກເຊ
ຈຳປາສັກ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-31)-215148
ໂທລະສານ: (+856-31)-215148
ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ປາກຊ່ອງ
ບ້ານ ວັດຫລວງ
ເມືອງ ປາກຊ່ອງ
ແຂວງຈຳປາສັກ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-31)-211178
ໂທລະສານ: (+856-31)-211178
ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ຫ້ວຍຫົງ
ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-566030
ໂທລະສານ: (+856-21)-566031
ໜ່ວຍບໍລິການ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ
ບ້ານ ໜອງຈັນ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-228015
ໂທລະສານ: (+856-21)-228016
ໜ່ວຍບໍລິການ ສະພານທອງ
ບ້ານ ໂທ່ງພານທອງ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-319032
ໂທລະສານ: (+856-21)-319033
ໜ່ວຍບໍລິການ ໂພນສະຫວ່າງ (150 ຕຽງ)
ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-711648
ໂທລະສານ: (+856-21)-711649
ບູດບໍລິການ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ມໍ1
ບ້ານ ຫັດສະດີ
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: 030 5977364
ໂທລະສານ: (+856-21)-xxxxxxx
ບູດບໍລິການ ປຕທ ດອນກອຍ
ບ້ານ ດອນກອຍ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-330720
ໂທລະສານ: (+856-21)-330721
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງຮຸນ
ບ້ານ ໂພນສະຫວາດ
ເມືອງ ຮຸນ
ອຸດົມໄຊ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-81)-213051
ໂທລະສານ: (+856-81)-213052
ໜ່ວຍບໍລິການ ແກ່ນທ້າວ
ບ້ານ ຈອມເພັດ
ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ
ໄຊຍະບູລີ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-74)-216024
ໂທລະສານ: (+856-74)-216025
ໜ່ວຍບໍລິການ ຈຳພອນ
ບ້ານ ແກ້ງກອກເໜືອ, ໜ່ວຍ 17
ເມືອງ ຈຳພອນ,
ສະຫວັນນະເຂດ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-41)-311412
ໂທລະສານ: (+856-41)-311413
ໜ່ວຍບໍລິການ ໂພນສະຫວັນ
ບ້ານ ສະພານເໜືອ
ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ
ສະຫວັນນະເຂດ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-41)-252850
ໂທລະສານ: (+856-41)-252851
ໜ່ວຍບໍລິການ ໂພນໝີ
ບ້ານ ໂພນໝີ
ເມືອງ ວຽງຄຳ
ແຂວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-23)-431686
ໂທລະສານ: (+856-23)-431687
ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊໂປນ
ບ້ານ ສອນມີໄຊ, ໜ່ວຍ 2,
ເມືອງ ເຊໂປນ
ສະຫວັນນະເຂດ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-41)-602022
ໂທລະສານ: (+856-41)-602023
ບູດບໍລິການ ຊຽງມ່ວນ (ຂ.ຫລວງພະບາງ)
ບ້ານ ຊຽງມ່ວນ
ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ
ຫຼວງພະບາງ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-71)-214023
ໂທລະສານ: (+856-71)-214024
ໜ່ວຍບໍລິການ ບໍ່ເຕ່ນ
ອາຄານເລກທີ່ 15, ຫລັງທີ່ 2, ສູນການເງິນ ແລະ ການຄ້າສາກົນ ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິສະເພາະບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ
ຫຼວງນໍ້າທາ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-86)-218072
ໂທລະສານ: (+856-86)-218073
ໜ່ວຍບໍລິການ ໜອງບົກ (ຂ.ຄຳມ່ວນ)
ບ້ານ ໜອງບົກ
ເມືອງ ໜອງບົກ
ຄຳມ່ວນ
ສປປ ລາວ
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-51)-270365
ໂທລະສານ: (+856-51)-270364
SWIFT CODE : JDBKLALA
 • ຕູ້ເອທີເອັມ (ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ)
 • ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1
 • ທາດຂາວ
 • ຫນ້າທະນາຄານສຳນັກງານໃຫຍ່
 • ຫນ້າປ້ຳນ້ຳມັນສີໄຄ
 • ຫນ້າວັດຈັນ
 • ຫນ້າສະຖານນີລົດເມສາຍໄຕ້
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການທາດຫລວງ
 • ຫນ້າສຳນັກງານໃຫຍ່ທະນາຄານການຄ້າ
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການສີໄຄ
 • ດ້ານໜ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ
 • ຫນ້າເດີນເຕະບານເຈົ້າອານຸວົງ
 • ຫນ້າໂຮງງານນ້ຳສີ TOA
 • ຫນ້າໂຮງງານຢາສູບ
 • ຫນ້າໂຮງງານເຈັຍລະໃນເພັດ
 • ຫນ້າໂຮງງານໂຕກຽວຄອຍ
 • ໂຮງໝໍ 150 ຕ່ຽງ
 • ຫນ້າໂຮງຫມໍເສດຖາທິລາດ
 • ຫນ້າໂຮງຮຽນສຸກສະຫວັດ
 • ຫນ້າໂຮງຮຽນເຄວີນ
 • ຫນ້າໂຮງແຮມມີໂຊກອິນ
 • ຫນ້າໂຮງແຮມລາວພຣາຊ່າ
 • ຫນ້າໂຮງແຮມເມີຄຽວ
 • ເຊັນເຕີພ້ອຍ
 • ໂສກປາຫລວງ
 • ຫນ້າລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມ(ສຳນັກງານໃຫຍ່ສາຍລົມ)

 

 • ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງບໍ່ແກ້ວ)
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການ ຕົ້ນເຜິ່ງ
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການ ຫ້ວຍຊາຍ

 

 • ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ)
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການປາກຊັນ

 

 • ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງຫລວງພະບາງ)
 • ຕະຫລາດມືດ
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການຫລວງພະບາງ
 • ຫນ້າໄປສະນີຫລວງພະບາງ
 • ຫນ້າຮ້ານອາຫານໂກໂກນັດ
 • ຫນ້າໄຮບາ
 • ຫນ້າວັດແສນ
 • ຫນ້າຮ້ານນວດສາຍຟ້າ
 • ຫນ້າໂຮງແຮມຊະນະບູນ

 

 • ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການສະຫວັນນະເຂດ
 • ສະຫວັນເວກັດ 1
 • ສະຫວັນເວກັດ 2

 

 • ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງວຽງຈັນ)
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການວັງວຽງ
 • ຫນ້າຮ້ານອາຫານເງີນພານິດ
 • ຫນ້າໂຮງແຮມຣຸ່ງນະຄອນວຽງ

 

 • ຕູ້ເອທີເອັມ (ໄຊຍະບູລີ)
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການ ໄຊຍະບູລີ

 

 • ຕູ້ເອທີເອັມ (ອຸດົມໄຊ)
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການ ອຸດົມໄຊ

 

 • ຕູ້ເອທີເອັມ (ຫລວງນ້ຳທາ)
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການ ຫລວງນ້ຳທາ

 

 • ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງຈຳປາກສັກ)
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການປາກເຊ

 

 • ຕູ້ເອທີເອັມ (ແຂວງຄຳມ່ວນ)
 • ຫນ້າຫນ່ວຍບໍລິການຄຳມ່ວນ